Informasjon om hvilken adresse flyttingen gjelder
Anleggsadresse:
(vegnavn, husnummer) *
Postnummer: *
Målernummer:
(16 siffer)
*
Målepunkt id:
(det som kommer etter de 3 nullene i midten, 8 siffer) *
Endringsdato:
(dato for overføring av nettleieabonnement) *
Måleravlesning:
(kun for anlegg med manuell måler)
Opplysninger om utflytter (nåværende nettkunde):
Navn: *
Mobiltlf.: *
Epostadresse: *
Ny postadresse:
(husnr. vegnavn evt. postboks)
Postnummer:
Fødselsdato/fortaksnummer: *
Opplysninger om ny nettkunde: (innflytter eller eier)
Ny nettkunde er:
(eier, leietager) *
Navn: *
Fødselsdato evt. foretaksnummer: *
Mobiltlf: *
Epostadresse: *
Postadresse:
(vegnavn, husnr. evt. postboks) *
Postnummer: *
Skjema er utfylt av:
Navn: *
Mobiltlf. *
E-postadresse: *