Opplysninger om eier/byggherre:
Etternavn/Firmanavn *
Fornavn:
Fødselsdato:
(når personkunde)
Org.nummer:
(når firmakunde)
Epostadresse:
*
Mobiltelefonnummer: *
Henvendelsen gjelder: *
Tidligere kontakt
Har du hatt kontakt med oss om denne saken tidligere? *
Opplysninger om anleggsadresse:
Gate-/Vegnavn: *
Postnummer: *
Gards-/bruksnr/festenr. *
Vedlegg:
oversiktskart, detaljkart, situasjonstegning mv.
(NB: maks størrelse på filvedlegg er 4 MB)
Ønsket overbelastningsvern (A-Ampere): *
Ved produksjonsenhet:
(størrelse kW)
Merknader - opplysninger *
Fylt ut av:
(navn og telefonnummer) *
Epostadresse:
(for kvittering på innsendt bestilling) *