MålepunktID (EAN-nummer) 18 siffer
Målernummer 16 siffer (oppført på faktura, Min side og på strømmåler) *
Adresse målepunkt *
Postnr. målepunkt *
HAN-port, åpne eller lukke *
Bestilling *
Kundens navn *
Postadresse for tilsending av Han-modul. *
Mobiltlf.nr. *
E-post *
Bestilt av:
Ved å sende inn skjema bekrefter du at nettkunde har lest og forstått informasjon som finnes her: https://www.fjellnett.no/apning-av-han-port/category1186.html, og aksepterer gjeldende vilkår om personvern, tilkobling og sikring av data. *